Sociale media (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, …) zijn een vast gegeven geworden in onze samenleving. Onze school bouwt geen technische beperkingen in. Met ingestelde beperkingen zouden de leerlingen gehinderd kunnen worden wanneer zij iets moeten opzoeken voor bepaalde lesopdracht.

Belangrijk is dat zowel de school als de ouders onze jongeren leren omgaan met het gebruik van de sociale media. In dialoog gaan en het duidelijk afspreken van grenzen helpt hen vaardig worden in onze digitale wereld.

Het vrije gebruik van sociale media behoort tot de vrijetijdsbesteding van de leerlingen buiten de schooluren. Vanzelfsprekend kan sociale media wel ingezet worden in een specifieke lesopdracht.

Categorieën: