Wat met sociale media?

Sociale media (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, …) zijn een vast gegeven geworden in onze samenleving. Onze school bouwt geen technische beperkingen in. Met ingestelde beperkingen zouden de leerlingen gehinderd kunnen worden wanneer zij iets moeten opzoeken voor bepaalde lesopdracht. Belangrijk is dat zowel de school als de ouders onze jongeren Lees meer…